Στρατηγική και Διαφήμιση σε όλα τα κοινωνικά δίκτυα. Η πληρωμένη κοινωνική δικτύωση βρίσκεται στο επίκεντρο όλων όσων κάνουμε. Είτε πρόκειται για διαφημιστικές καμπάνιες είτε για πληρωμένες συνεργασίες με ομοειδείς εκδότες, μετριούνται με βάση τις επιδόσεις για τα καλύτερα αποτελέσματα και κόστη. Η στρατηγική καθορίζει πού πηγαίνουμε και πώς θα φτάσουμε εκεί. Αυτό το επιτυγχάνουμε συνεργαζόμενοι μαζί σας για να αναλύσουμε την επιχείρησή σας, να εντοπίσουμε τις ευκαιρίες σας, δημιουργώντας μια στρατηγική SoMe από το Α στο Β.